หางานญี่่ปุ่น บริษัทจัดหางาน รับสมัครงาน สรรหาพนักงานที่มีความชำนาญพิเศษ ด้านภาษาญี่ปุ่น

อเด็คโก้แผนกหางานญี่ปุ่น บริหารงานโดยผู้จัดการชาวญี่ปุ่น และดำเนินการโดยกลุ่มพนักงานญี่ปุ่น