Friends International

Mass Recruitment
  Description/รายละเอียด
หากคุณเคยมีประสบการณ์ในด้านการครัว / การจัดการร้านอาหาร ชอบความท้าทาย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีทักษะอาชีพ ด้วยการสมัครงานกับองค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นโครงการการกุศลที่อเด็คโก้สนับสนุน ในการบุกเบิกร้านอาหารมาตรฐานสากลที่ให้ความรู้สู่ชุมชน
  Location/สถานที่

  Address
Peuan Peuan
3/8 Soi Sukhumvit 49, Sukhumvit Rd, Khlongton Nua, Watthana, Bangkok 10110

T (+66) 2 260 4745

  Phone
02 2604745

  Email
hr.thailand@friends-international.org

  Remark / หมายเหตุ
อเด็คโก้ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม โดยบริษัทอเด็คโก้จะลงประกาศในส่วนของการรับสมัครงานตำแหน่งต่าง ๆ ขององค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ผ่านทาง adecco.co.th (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทันที ผู้สมัครจะได้รับการคัดเลือก ติดต่อ หรือเข้ารับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรขององค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลโดยตรง

สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Friends International ได้ที่ www.friends-international.org
  Registration/ลงทะเบียน
(ex.087-xxxxxxx)

file .txt, .doc, .docx, .xlsx, .pdf or .ppt only
Education / ประวัติการศึกษา :
Education
1
  Remove
to
/
Add Education / เพิ่มประวัติการศึกษา
English Efficiency Test / ผลสอบภาษาอังกฤษ (โปรดระบุคะแนน TOEIC/TOEFL/IELTS) :
Employment Record / ประวัติการทำงาน :
Company
1
  Remove
to
Add Company / เพิ่มประวัติการทำงาน
Date-Time Selection / กรุณาเลือก วัน-เวลา :
Other Information / ข้อมูลอื่น ๆ :

Position Applied / ตำแหน่งงานที่สมัคร :