โอกาสความสำเร็จในฐานะผู้บริหารสถานีน้ำมันเชลล์

Mass Recruitment

1-31 January 2017

Adecco Praram 4 Recruitment Ltd.
  Description/รายละเอียด
เชลล์เป็นผู้นำระดับโลกในการจัดหาเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและบริการ อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นของโลก ด้วยวิธีการที่ประหยัด รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
  Location/สถานที่
Adecco Praram 4 Recruitment Ltd.

  Address
990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส
ชั้น 10 ห้อง 1003, ชั้น 12 ห้อง 1204,
ถนนพระรามสี่ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

  Phone
(66) 2636 1950

  Email
jiraporn.j@adecco.com

  Google Map
  Remark / หมายเหตุ
For more information, Please contact
K. Jiraporn
Tel: 02-636-1950
  Registration/ลงทะเบียน
(ex.087-xxxxxxx)

file .txt, .doc, .docx, .xlsx, .pdf or .ppt only
Education / ประวัติการศึกษา :
Education
1
  Remove
to
/
Add Education / เพิ่มประวัติการศึกษา
English Efficiency Test / ผลสอบภาษาอังกฤษ (โปรดระบุคะแนน TOEIC/TOEFL/IELTS) :
Employment Record / ประวัติการทำงาน :
Company
1
  Remove
to
Add Company / เพิ่มประวัติการทำงาน
Date-Time Selection / กรุณาเลือก วัน-เวลา :
Other Information / ข้อมูลอื่น ๆ :

Position Applied / ตำแหน่งงานที่สมัคร :