ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่ ให้แม่

Mass Recruitment

1-31 July 2017

Adecco Praram 4 Recruitment Ltd.
  Description/รายละเอียด
โครงการมอบโอกาสทางอาชีพแด่
คุณแม่วัยใส คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
หรือคุณแม่ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
  Location/สถานที่
Adecco Praram 4 Recruitment Ltd.

  Address
คุณอโนทัย ธงชัย
โทร. 085-480-5759

บริษัทจัดหางานอเด็คโก้ พระรามสี่ จำกัด
990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส
ชั้น 10 ห้อง 1003,
ถนนพระรามสี่ สีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500

  Phone
(66) 2636 1950

  Email
jobsformom@adecco.co.th

  Google Map
  Remark / หมายเหตุ
คุณสมบัติ
1. คุณแม่วัยใสอายุ ที่มีอายุระหว่าง 18 – 20 ปี หรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว คุณแม่ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี
2. เป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัวและปัจจุบันมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน
3. รักการเรียนรู้
  Registration/ลงทะเบียน
(ex.087-xxxxxxx)

file .txt, .doc, .docx, .xlsx, .pdf or .ppt only
Education / ประวัติการศึกษา :
Education
1
  Remove
to
/
Add Education / เพิ่มประวัติการศึกษา
English Efficiency Test / ผลสอบภาษาอังกฤษ (โปรดระบุคะแนน TOEIC/TOEFL/IELTS) :
Employment Record / ประวัติการทำงาน :
Company
1
  Remove
to
Add Company / เพิ่มประวัติการทำงาน
Date-Time Selection / กรุณาเลือก วัน-เวลา :
Other Information / ข้อมูลอื่น ๆ :

Position Applied / ตำแหน่งงานที่สมัคร :