ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่ ให้แม่

Mass Recruitment

บริษัทจัดหางานอเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด
  Description/รายละเอียด
โครงการมอบโอกาสทางอาชีพแด่
คุณแม่วัยใส คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
หรือคุณแม่ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
  Location/สถานที่
บริษัทจัดหางานอเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด

  Address
คุณ กิตติพงษ์
โทร. 02-236-8912

บริษัทจัดหางานอเด็คโก้ พระรามสี่ จำกัด
990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส
ชั้น 10 ห้อง 1003,
ถนนพระรามสี่ สีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500

  Phone
(66) 2636 1950

  Google Map
  Remark / หมายเหตุ
คุณสมบัติ
1. คุณแม่วัยใสอายุ ที่มีอายุระหว่าง 18 – 20 ปี หรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว คุณแม่ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี
2. เป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัวและปัจจุบันมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน
3. รักการเรียนรู้
  Registration/ลงทะเบียน
(ex.087-xxxxxxx)

file .txt, .doc, .docx, .xlsx, .pdf or .ppt only