โอกาสครั้งสำคัญกับตำแหน่งงาน Sales Representative

Mass Recruitment

Adecco Phaholyothin Recruitment Ltd.
  Description/รายละเอียด
โอกาสครั้งสำคัญกับตำแหน่งงาน Sales Representative ที่คุณไม่ควรพลาด
  Location/สถานที่
Adecco Phaholyothin Recruitment Ltd.

  Address
979/72-74 SM Tower, 25th Floor, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400

  Phone
(66) 2298 0170-80

  Email
supattra.s@adecco.com

  Google Map
  Remark / หมายเหตุ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
คุณ สุพัตรา
โทร. 02-298-0170 ต่อ 319
  Registration/ลงทะเบียน
(ex.087-xxxxxxx)

file .txt, .doc, .docx, .xlsx, .pdf or .ppt only
Education / ประวัติการศึกษา :
Education
1
  Remove
to
/
Add Education / เพิ่มประวัติการศึกษา
English Efficiency Test / ผลสอบภาษาอังกฤษ (โปรดระบุคะแนน TOEIC/TOEFL/IELTS) :
Employment Record / ประวัติการทำงาน :
Company
1
  Remove
to
Add Company / เพิ่มประวัติการทำงาน
Date-Time Selection / กรุณาเลือก วัน-เวลา :
Other Information / ข้อมูลอื่น ๆ :

Position Applied / ตำแหน่งงานที่สมัคร :